fbpx

Jak zostać inwestorem w Europie?

Co mają wspólnego Polacy odnoszący sukcesy za granicą? Niektórzy wyjeżdżają do pracy w sektorze budowlanym bądź usługowym, inni to specjaliści działający w różnych branżach, jeszcze inni otwierają swoje firmy. W krótkim czasie osiągają spektakularne wyniki finansowe, pozwalające na czynienie powtarzalnych inwestycji, które prowadzą do ich wolności finansowej. Co takiego robią i jak do tego ma się kompetencja międzykulturowa?

Według Intercultural Effectiveness Scale – narzędzia mierzącego prawdopodobieństwo efektywnej współpracy z ludźmi o odmiennym pochodzeniu niż nasze własne – istotne są 3 obszary: uczenie się kultury, rozwój relacji z ludźmi oraz sposób zarządzania stresem wynikającym z interakcji z ludźmi o odmiennej mentalności.

1. Świadome zdobywanie wiedzy

Niech to co wiesz dzisiaj nie będzie dla Ciebie wystarczające.

Osoby, które posiadają wysoką efektywność w działaniach za granicą, charakteryzujące się wysokim poziomem kompetencji międzykulturowej, ciągle zdobywają i poszerzają swoją wiedzę. Nie boją przyznać się do tego, że ich wiedza w danym obszarze nigdy nie jest wystarczająca. Aktywnie poszukują wiedzy, czytają książki, publikacje, słuchają podcastów, uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, aby być na bieżąco z trendami w swojej dziedzinie.

– Staram się pozyskiwać wiedzę, aby ograniczać ryzyko w inwestycjach do minimum. Czasami warto spotkać się z osobami z większym doświadczeniem, które są nam w stanie doradzić – dzięki czemu możemy zaoszczędzić zarówno dużo czasu, jak i kapitału. Stąd też chociażby pojawił się pomysł na otworzenie klubu inwestora w Oslo – gdzie co miesiąc spotykamy się w otwartym gronie i wymieniamy własne doświadczenia w tematyce inwestycji – Przemysław Kocój, inwestor na rynku norweskim, partner w biurze księgowym MTA Group AS.

 

2. Samoświadomość (wgląd w siebie) 

Skala Międzykulturowej Efektywności (IES) określa samoświadomość jako wgląd w wartości jakie wyznajemy, mocne i słabe strony, osobiste wartości i nasz własny interpersonalny styl.

Im większa świadomość tym lepiej będziemy się adaptować i działać. Mając większą wiedzę na temat wyznawanych wartości możemy szybciej znaleźć partnerów czy firmy, które podzielają nasz sposób myślenia i działania.

– Trzeba być zmotywowanym, wiedzieć co chce się osiągnąć, bo nie jest łatwo. Na pewno polecałabym rozpocząć od nauki języka i budowania kontaktów. Będąc otoczonymi właściwymi ludźmi będzie nam łatwiej dążyć do celu, który chcemy osiągnąć – Monika Pyzio-Ryder, niezależny inwestor.

 

3. Gotowość do eksploracji

“Get comfortable with being uncomfortable”

 Bycie otwartym na nowe pomysły, zaangażowanie osobiste, myślenie globalne i zainteresowanie budowaniem sieci kontaktów składają się na gotowość do eksploracji.

Współpraca z Norwegami opiera się na budowaniu wspólnych relacji, następnie wspieraniu się, oraz wspólnemu działaniu. Wiadomo iż zdarzają się różni kontrahenci i zawsze trzeba być uważnym w planowaniu biznesów z nowo poznanymi osobami. Natomiast jeżeli obu stronom zależy na osiągnięciu jak najlepszych wyników – to współpraca z Norwegiem powinna być pod tym względem owocna. 

Według mnie kultura w Norwegii bardzo sprzyja biznesowi. Pomimo dość wysokich obciążeń podatkowych, Norwegia jest krajem bardzo przyjaznym przedsiębiorcom. Urzędy działają bardzo sprawnie, a prawo norweskie jest przejrzyste, zrozumiałe i co najważniejsze – nie podlega częstym zmianom. Dzięki temu można skupić się na zarabianiu pieniędzy i ich reinwestowaniu.

 O przedsiębiorczości Norwegów może świadczyć fakt, iż w 2017 roku było zarejestrowanych ponad 550,000 przedsiębiorstw (dane z urzędu statystycznego SSB.no). Natomiast liczba ludności to około 5,2 mln. –  Przemysław Kocój, inwestor na rynku norweskim, partner w biurze księgowym MTA Group AS.

– W Anglii jest wiele grup networkingowych, dzięki którym możemy zdobyć potrzebne nam kontakty. Polish Professionals skupia osoby z wyższym wykształceniem mieszkające w Londynie. W ramach tej organizacji funkcjonują grupy tematyczne i branżowe takie jak: project management, IT, fotografia. Polish City Club skupia osoby pracujące w londyńskim centrum finansowym City. Funkcjonuje nawet Polskie Radio Londyn (prl24.co.uk), które jest jedyną polskojęzyczną rozgłośnią na terenie Wielkiej Brytanii – Monika Pyzio-Ryder.

 

Odporność psychiczna

Kolejną cechą inwestorów odnoszących sukcesy jest wytrzymałość i odporność psychiczna. Nie poddają się w obliczu porażek, ale konsekwentnie zmierzają do celu.

Na odporność psychiczną wg Międzykulturowej Skali Efektywności (IES) składają się 2 aspekty: pozytywne nastawienie oraz wytrzymałość emocjonalna.

Ludzie, którzy mają te 2 czynniki na niskim poziomie, błyskawicznie dokonują sądów na temat sytuacji lub ludzi i są niechętni do zmiany poglądu, oprócz tego jest im trudno radzić sobie z porażkami, po upadkach podnoszą się długo.

Osoby o wysokim stopniu odporności psychicznej nie oceniają pochopnie sytuacji ani ludzi, ale również nie przeciągają momentu wyrobienia własnego sądu. Ponadto nie unikają ryzyka, ale podejmują je w momencie gdy uzyskają dobry ogląd sytuacji.

– Osoby zostające inwestorami za granicą są przede wszystkim zdeterminowane w swoich działaniach. Sam przyjazd do innego kraju, podjęcie pracy oraz nauczenie się nowego języka jest na tyle trudne, że nie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić.

Polacy, którzy to osiągnęli mają dużo prostszą drogę, aby iść dalej i osiągać sukcesy. Poprzeczka się podwyższa, ale jej przeskoczenie jest w zasięgu. 

Ponadto pracując za inne/wyższe stawki i znając wartość pieniądza możemy już od samego początku dbać o finanse osobiste. Inwestowanie zaczyna się od gromadzenia środków pieniężnych – także będąc ustrukturyzowanym w mało popularnej kwestii oszczędzania, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele. 

Reasumując, droga wydaje się bardzo prosta: 

1. asymilacja z nowym otoczeniem – nauka języka, zdobycie pracy bądź prowadzenie własnej firmy 

2. gromadzenie środków pieniężnych w celu inwestycji 

3. inwestycje generują dochody pozwalające na pokrycie bieżących kosztów – stajemy się rentierami

– Przemysław Kocój, inwestor na rynku norweskim, partner w biurze księgowym MTA Group AS.

 

Make your life more positive and fulfilling

...by exploring handpicked science-based tools designed for your business and personal life to flourish.

SHARE
THIS POST

 
Scroll to Top
Wellbeing_strategist_kasia_richter

Get your FREE EBOOK WITH SUCCESS & WELLBEING TIPS

Make your life more positive and fulfilling by exploring handpicked science-based tools designed for your business and personal life to flourish.